Tema Team’in başarısının temelinde, çeşitli alanlardaki uzmanlıklarıyla bir araya gelmiş dinamik ve yetenekli bir ekip yatmaktadır. İşimizin her aşamasında öne çıkan ekibimiz, çeşitli sektörlerde geniş deneyime sahip profesyonellerden oluşmaktadır.

Gürol GÜNDOĞAN

Partner
 Vergi ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
Yönetim Hizmetleri

Lise eğitimini Ankara Maliye Okulunda tamamlamış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 1995 yılında mezun olmuştur.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 1998- 2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Maliye Müfettişi olarak görev yapmıştır. Bu dönemde ağırlıklı olarak idari soruşturma ve denetim, Masak araştırma ve denetimi, vergi denetimi konularında çalışmıştır. Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumunda denetçi olarak görevlendirilmiş, ayrıca yüksek askeri mahkemede bilirkişilik görevlerinde bulunmuştur.

2005 – 2006 döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde Illinois Üniversitesinde Teknoloji Yönetimi ve İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Yüksek lisans döneminde Apple, Intel ve ADM gibi çok uluslu şirketlerin merkezlerinde şirket yapıları üzerine incelemelerde bulunmuştur.

2007-2011 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında sırasıyla Tahsilat ve Özel Tüketim Vergisinden sorumlu Grup Başkanı olarak çalışmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığındaki çalışma döneminde günümüzde yoğunlukla kullanılan teknoloji ağırlıklı tahsilat projelerinin gerçekleştirmesinde aktif olarak çalışmıştır. İrlanda Gelir İdaresi ile iş birliği kapsamında iki ülke nezdinde tahsilat işlemleri konusunda uygulama çalışmalarında bulunmuştur. Tahsilat ve dolaylı vergiler konusunda Avrupa Birliği çalışma grupları ile OECD çalışma gruplarında yer almıştır.

2011 yılında kamudaki görevinden kendi isteği ile ayrılıp özel sektöre geçiş yapmış olup halen, kimya, maden, otomotiv, içecek, gıda, kozmetik ve tarım sektöründe ülkenin önde gelen firmalarında yönetim kurulu danışmanlığının yanında çok çeşitli sektörlerde Yeminli Mali müşavirlik ve Bağımsız Denetim faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca bazı STK’ların İcra ve Denetim Kurullarında yer almaktadır.

Prof. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY (Of Counsel)

Hukuk Hizmetleri

Prof. Dr. Sıtkı Anlam Altay Avusturya Lisesini bitirdikten sonra 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans çalışmasını Banka Hukuku alanında, doktorasını ise Ortaklıklar Hukuku alanında Galatasaray Üniversitesinde tamamlamıştır.

1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku ana bilim dalında başladığı görevine, halen öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Konuk öğretim üyesi olarak Koç Üniversitesi’nde de ders vermektedir. Anlam Altay’ın Banka Hukuku, Ortaklıklar Hukuku, Marka Hukuku, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında yayımlanmış bilimsel eserleri mevcuttur.

Altay, 1998 yılından bu yana İstanbul Barosuna üyedir.

İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Kitapları:

  1. Hukuki Açıdan Banka Anonim Ortaklığı, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019.
  2. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Yönetim Yetkilerinin Devrinin Sorumluluğa Etkileri, İstanbul, 2011.
  3. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2009.
  4. Markalar Üzerindeki Hukuki İşlemler, Markanın Devri, Markanın Rehni, Markanın Haczi, Marka Lisans, Yasaman/Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK Şerhi, C. II, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2014, s. 677-755 (Prof. Dr. Hamdi Yasaman’la Ortak Eser).

İsmet GERGERLİ

Partner
 
Yatırım ve Finansal Yönetim Hizmetleri
 
Ekonomist

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, Sosyoloji dalında yüksek lisans yaptı.

1990-2004 arası Pamukbank Kurumsal Şubelerde Pazarlama ve Kredi bölümleri Uzmanlığı ve Kurumsal Şube Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2004-2015 arası sırası ile Halkbank bünyesinde; Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı, Kobi Bankacılığı Daire Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı, Bölge Koordinatörlüğü görevlerini yerine getirdi.

2008-2011 arası eş zamanlı olarak Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2015-2020 arası Kredi Garanti Fonu AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi. 

Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen ‘Yılın İş İnsanları Ödül Töreni’nde ‘2018 Yılın Bürokratı’ seçilmiştir.

İş Kültür Yayınlarında çıkan “Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü” adlı kitabı ve çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.

Uluslararası Şirketler, Kamu Kurumları danışmanlığı ve bazı özel sektör şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyeliği yanında Anadolu Üniversitesinde Bankacılık lisans dersi, Haliç Üniversitesinde Kobi İşletme Yönetimi lisans ve Üretim Yönetimi yüksek lisans derslerini vermektedir.

Ergün GÜLTEKİN

Partner
 
Stratejik Planlama ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
 
BSc, MSc, CMC

1996 yılında ODTÜ Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1999 yılında ODTÜ Makine Mühendisliğinde tamamlamıştır.

Savunma Sanayi şirketinde Satış Sonrası Hizmetler ve Program Mühendisi deneyimini takiben, 2002 yılında “Yönetici Adayı (MT) Seçme ve Yerleştirme Programı” kapsamında Koç Grubu Şirketlerinden “New Holland – Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.” şirketinde göreve başlamıştır. Koç Grubu’nda, Kalite Mühendisi, Motor Geliştirme Proje Yöneticisi, Kalite ve Güvenilirlik Yöneticisi, Üretim Müdürü ve ARGE Müdürü olarak hizmet vermiştir. Özel sanayi kuruluşlarında Fabrika Müdürü olarak da görev almıştır.

Yönetim ve kurumsal değerlendirme, stratejik planlama ve yeniden yapılandırma; insan kaynakları yönetimi, verimlilik / kapasite iyileştirme ve maliyet indirimi merkezli üretim teknoloji ve iş gücü yönetimi, iş geliştirme ve yatırım yönetimi konularında yönetim danışmanlığı yapmakta olan Ergün Gültekin, 2012 yılından bu yana, enerji, makine, imalat, medikal, inşaat, ahşap/mobilya, otomotiv ana ve yan sanayi, elektrik, mühendislik ve satış/pazarlama sektörü projelerinde proje yöneticisi ve uzman Yönetim Danışmanı olarak görev almıştır.

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak ders vermekte olan Gültekin, aynı zamanda Yönetim Danışmanları Derneği Meslek Kurulu Başkanı olarak mesleki etkinliklerini ve sorumluluklarını sürdürmektedir.

İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Dr. Nafiz TURGUT

Partner
 
İnsan Kaynakları Hizmetleri
 
Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi & The Duke of Edinburgh’s International Award

Ulusal Komite Başkanı

Deniz Harp Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuş; Deniz Harp Okulunda yöneticilik ve eş zamanlı olarak meslek dersleri öğretim üyeliği; Deniz Kuvvetleri Personel Başkanlığında performans değerlendirme, kariyer planlama, personel yönetim ve bilgi destek sistemleri alanlarında yöneticilik yapmıştır.

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesinde, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans derecesini Selçuk Üniversitesinde almıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde İnsan Kaynakları Meslek Standartları doğrultusunda hazırlanan Ulusal Yeterliliklerin oluşturulmasında danışmanlık, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ SEM)’de yürütülen Proje Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nda eğitmenlik yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında OYAK Temsilciler Kurulu ve Genel Kurul Üyeliklerinde bulunmuştur.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Eğitmenliğinin yanı sıra Eğitmen Değerlendirme Komitesi Üyesi ve Türkiye Mükemmellik Ödülü Değerlendiricisidir. 2016-2018 dönemi KALDER Denetleme Kurulu Üyeliği sonrasında halihazırda 2018 yılından beri Etik Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) İç Anadolu Şubesinde 2014-2017 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, sonrasında ise 2017 yılından itibaren Denetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Uluslararası Gençlik Ödülü Programı-TR Denetim Komitesinde 2013-2021 yılları arasında Denetim Komitesi Başkanlığını yürütmüştür. 2013-2022 yılları arasında Akfen Holding A.Ş. ’de İnsan Kaynakları Müdürü ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapmıştır.

Fortune Türkiye ve DataExpert tarafından 2018 yılında Türkiye’nin En Etkili 50 İK Yöneticisi (CHRO)’nden biri seçilen Dr. Nafiz Turgut, halen eş zamanlı olarak “Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi” ve “Uluslararası Gençlik Ödülü Programı-TÜRKİYE (The Duke of Edinburgh’s International Award-TURKEY) Ulusal Komite Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Onur ATİLLA

Partner
 
Kurumsal Finansman Hizmetleri

2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi (Anadal) ile İşletme (Yandal) Bölümlerinden mezun olmuştur. 2005 yılında Gazi Üniversitesinin uluslararası ekonomi alanındaki yüksek lisans programını tamamlamıştır.

2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde çalışmaya başlayan Atilla, aynı Dairede 2011-2016 yılları arasında Daire Başkan Yardımcısı olarak görev almış, 2016 yılından 2022 yılına kadar Daire Başkanı olarak görevine devam etmiştir.

 Sermaye Piyasası Kurulunda geçen çalışma hayatında yatırım fonlarının kaydileştirilmesi projesinde; borsa yatırım fonları, serbest fonlar ve portföy saklama kuruluşlarının hayata geçirilmesinde; Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu sermaye piyasası kanunu çalışmalarında; bireysel emeklilik otomatik katılım sistemine, portföy yönetim şirketlerine, gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarına ilişkin düzenlemeler ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nun (BEFAS) faaliyete geçirilmesinde aktif olarak görev almıştır. 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun Vergi Konseyindeki temsilciliği, 2018-2021 yılları arasında TUBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına bağlı Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Çiğdem ÖZDEMİR

Partner
 
Risk ve Süreç Yönetimi Hizmetleri

2000 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

Bağımsız denetim, finansal raporlama, iç kontrol sistemi, iç denetim ve süreç yönetimleri konularında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

 PwC İstanbul ofisinde 2000-2013 yılları arasında birçok halka açık ve özel şirketlerin bağımsız denetim ve iç denetim projelerinde çalışmış, İlaç Sektörü Denetim Grubu liderliğini yürütmüştür. PwC Business School bünyesinde IFRS, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Yönetim konularında eğitimler vermiştir.

2017 yılında Sora Şirketler Grubu’nda iç denetim müdürü olarak çalışmaya başlamış, 2018 yılında aynı grup bünyesinde genel koordinatörlüğe terfi etmiştir. Görevi sürecince İK, IT, kalite, iş güvenliği, üretim gibi tüm operasyonel birimlerde yöneticilik tecrübesi edinmiş; kurumsal dönüşüm çalışmalarında yer almıştır. ERP sistem kurulumu, YYS belgelendirilmesi vb. önemli projelerinde liderlik etmiştir.  İhracat teşvikleri, marka hukuku, AR-GE merkezi konularında da deneyim sahibi olmuştur. 

2008 yılından beri SMMM belgesi sahibidir. KGK tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmiştir. ISO 9001 iç denetçi sertifikasına sahiptir.

Selçuk KARAMAĞARA

Partner
 
AR-GE Hizmetleri

AR-GE departmanlarında iş geliştirme, proje yönetimi ve koordinasyon ve girişimcilik konularında 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.

1986 – 1991 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümünde okumuştur.

1991 – 1994 yıllarında IBM Çözüm ortağı Boss Bilgi İşlem firmasında görev almış, 1995 – 2005 yıllarında Brit Endüstriyel Ürünler Ltd. Şti. firmasında ortak olarak bulunmuş, 2005 – 2006 yıllarında Data Display AG., 2006 – 2011 yıllarında iDeal Teknoloji, 2011 – 2013 yıllarında Mobilera firmalarında görev almıştır. 2013 yılında başladığı YASAD Yazılım Sanayicileri Derneğinde, Proje Yürütücüsü görevine gönüllü olarak devam etmektedir.

2015 Yılında Actuate Bulgaristan’da kurucu ortak olarak, 2019 yılında Actuate Inovasyon ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.’de yönetici ve 2021 yılında Wesley Clover Turkey R&D Kurucu ve Yöneticisi olmuştur.

Devlet yetkilileri, yerel STK’lar, KOBİ’ler ve yeni kurulan şirketlerle çalışma konuları ile AB tarafından finanse edilen projeler için koordinasyon ve destek konusunda deneyimi bulunmaktadır. Devlet kurumları ve dernekler için mentorluk ve destek programları kurmuş ve yönetmiştir. Ayrıca bu konularda eğitim, geliştirme ve kapasite geliştirme projelerini koordine etmiş ve desteklemiştir. Farklı sektörlerden KOBİ’lerde yeni ürün geliştirme, uygulama ve üretimin desteklenmesinde aktif olarak yer alan KOBİ’ler ve yeni kurulan şirketlerle büyüme yolculukları boyunca danışmanlık yapmıştır.

Farklı Avrupa ülkeleriyle çalışmanın yanı sıra geniş bir bölgesel çalışma deneyimi bulunmaktadır. Ayrıca, KOBİ’lerde süreç ve değişim yönetimi konusunda çeşitli eğitim programlarının geliştirilmesi ve sunulmasında yer almıştır.

Mehmet GÖKÇİMEN

Partner
 
Vergi ve Bağımsız Denetim Hizmetleri

Orta ve lise eğitimini, Eskişehir Yunus Emre Öğretmen Lisesinde tamamlamış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden Haziran 1990’da mezun olmuştur.

Ekim 1990’da Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamıştır. Şubat 1994’te Maliye Müfettişliğine, Mart 2001’de Vergi Başmüfettişliğine atanmıştır.

30 yılı aşkın süren müfettişlik görevi süresince kamu idarelerinde, özerk kuruluşlarda, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşlarında, özellikle bankalar ve sanayi işletmeleri gibi büyük mükellefler nezdinde, teftiş soruşturma, araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunmuştur.

1996 yılında 2 ay süre ile Almanya’da, 1999 yılında bir yıl süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde çok uluslu şirketlerin vergisel sorunları konularında araştırma ve inceleme görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaktadır.

Ceyhun DENİZ

Partner
 
Vergi ve Bağımsız Denetim Hizmetleri

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

Aynı yıl, Maliye Teftiş Kurulunda maliye müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamış ve üç yıllık yardımcılık döneminin ardından yeterlik sınavı birincisi olarak Maliye Müfettişliğine atanmıştır. 2011 yılından itibaren Vergi Denetim Kurulu İstanbul Transfer Fiyatlandırması Grup Başkanlığında vergi müfettişi, 2013 ila 2015 yılları arasında ise İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2015 yılında yüksek lisans eğitimi için İngiltere Bournemouth Üniversitesine gitmiş ve uluslararası işletme dalında onur derecesiyle mezun olmuştur.

İngiltere’de bulunduğu sürede, Transfer Fiyatlandırması alanında yabancı kaynakları araştırmış ve bu alanda çok sayıda makale yazmıştır.

Görevde olduğu süre boyunca çok sayıda çokuluslu şirketin vergi incelemesini yürütmüş olup aynı zamanda birçok kamu kurumu nezdinde teftiş görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Koordinatör olarak görev yapmış olup, İstanbul Sektörel 1 Denetim Daire Başkanlığında Vergi Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken kamudaki görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Süleyman SEYREK

Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinden mezun olmuştur. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programına devam etmektedir.

İş hayatına Feniş Holding şirketlerinde başlamış çalıştığı süre içerisinde holding ERP sistemi tasarımı ve yazılımının yapılması projesinde yer almıştır. Burada edindiği tecrübeyle yazılım sektöründe ticaret hayatına başlamıştır. 20 yıla yakın süredir birçok sektörde iş çözümlerinin geliştirilmesi ve danışmanlığında yer almıştır. 

Yazılım geliştirme, süreç analizi, iş geliştirme, yönetim raporlama sistemleri, ERP, CRM, MRP, HRM, SCM, B2B, B2C, IOT gibi iş çözümlerinin geliştirilmesi, uyarlanması ve danışmanlığı, BT yapılandırılması, bilgi güvenliği ve sürdürülebilirlik danışmanlığı,
E-Ticaret danışmanlığı, veri madenciliği ve BI çözümleri, karar destek çözümleri ve mobil uygulama çözümleri gibi birçok projede bulunmuş ve başarı ile sonuçlandırmıştır. Başta demir çelik, gıda, tekstil, alüminyum, orman ürünleri, seramik, sıcak/soğuk satış dağıtım sistemleri, süt ve süt ürünleri, kozmetik olmak üzere birçok sektörel projede yer almıştır.

Turan ATİK

Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

Lisans eğitimini 2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden tamamlamıştır.

Turan, Bilişim teknolojilerine yazılım sektöründe başlamış ve uzun yıllar boyunca çeşitli sektörlerde özel iş çözümlerin geliştirilmesinde ve danışmanlığında yer almıştır. Yaklaşık yirmi yıldır bilişim teknolojileri sektöründe çalışmaktadır.

Süreç analizi, iş geliştirme, yönetim raporlama sistemleri, ERP, CRM, MRP, HRM, SCM, B2B, B2C, B2B2C gibi iş çözümlerinin geliştirilmesi, uyarlanması ve danışmanlığı, BT yapılandırılması, siber güvenlik, bilgi güvenliği ve sürdürülebilirlik danışmanlığı, E-Ticaret danışmanlığı, veri madenciliği ve BI çözümleri, karar destek çözümleri ve mobil uygulama çözümlerinde birçok projede bulunmuş ve başarı ile sonuçlandırmıştır. Başta Gıda, tekstil, alüminyum profil üretim, orman ürünleri, seramik, sıcak/soğuk satış dağıtım sistemleri, süt ve süt ürünleri, pvc üretim, kozmetik, inşaat olmak üzere birçok sektörel projede yer almıştır.

Şerafettin YÜKSEL

Partner
 
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

1996 yılında Sakarya Üniversitesi Vergi Uygulamaları Bölümünden mezun olmuştur.

1996-2000 yılları arasında dış ticaret şirketinin muhasebe ve dış ticaret departmanlarında çalıştı.

2000 yılında bir Yeminli Mali Müşavirlik firmasında başladığı kariyeri boyunca; dış ticaret, denetim, KDV iadesi, ÖTV mevzuatı ve uygulamaları ile diğer vergi mevzuatları konularında uzmanlaştı.

Kozmetik, kimya, inşaat, makine, tekstil, dış ticaret, uluslararası taşımacılık, lojistik ve gıda gibi çok sayıda farklı sektörde firmaların işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi konusunda firmalara yön verdi. Özellikle ÖTV mevzuatına hakimiyeti sayesinde kozmetik, kimya ve akaryakıt sektörlerinde gerek uygulama gerekse mevzuata uygun şekilde iş ve işlemlerin yürütülmesinde başarıyla rol aldı.

2012 yılında katıldığı ve halen çalışmaya devam ettiği TEMA bünyesinde mali müşavirlik hizmetleri, muhasebe ve raporlama süreçlerinin yürütülmesine liderlik etmektedir.

SMMM ruhsatına sahip olup ÖTV mevzuatı konusunda eğitimler vermektedir.